Ako sa učia deti v škole s Gerlachom za oknami

Vydali knihu, CD nosič s autorskými piesňami, majú vlastnú botanickú záhradu a v lese sa starajú o zvieratá. Hoci to na prvé počutie znie neuveriteľne, reč je o školákoch zo Základnej školy vo Vyšných Hágoch. Najvyššie položenú slovenskú „málotriedku“ vedie Beáta Evansová, ktorá prezradila aj to, čo robia tatranské deti najradšej cez prázdniny.

Keď si vaši žiaci môžu vybrať aktivitu, idú radšej do prírody alebo k počítaču?

Všetky deti sú v súčasnosti ovplyvnené modernou technológiou. Mnohé rady siahnu po počítači alebo po mobile. Keď sa však po víkende alebo po prázdninách pýtame žiakov, čo robili, väčšina odpovie, že boli na túre, v lete na bicykli, prechádzke, v zime na lyžiach, bežkách, na sánkach. A to nás veľmi teší a k tomu sa ich snažíme viesť aj my.  

„Vysokotatranská škola je predurčená na vyučovanie popretkávané láskou k prírode, vzťahu k turistike a cestovnému ruchu.“ Toto sa píše na vašej stránke. Čo presne to znamená v praxi?

Naša škola nemá nijaké špeciálne študijné zameranie, takže riadne plní Štátny i školský vzdelávací program. Okrem neho má však aj mnoho aktivít, ktoré vedú žiakov k budovaniu vzťahu k prírode, k turistike, či cestovnému ruchu.

Ako?

Využívame vynikajúcu polohu školy. V peknom počasí sa žiaci učia v exteriérovej triede pri škole. Na telesnú výchovu a tréningy Školského športového strediska využívame futbalové ihrisko, v zime klzisko, či beh v prírode. V rámci tréningov žiaci navštevujú outdoorový tréningový okruh na Štrbskom Plese, lezeckú stenu alebo sánkarský štartovací trenažér. V zime majú možnosť trénovať na bežkách, ktoré sme zakúpili do školy a cez víkend sa môžu zúčastniť tréningov na zjazdových lyžiach. Okrem toho pán tréner Jaroslav Michalko pripravuje žiakov aj na atletické preteky v detskej atletike.

Na facebookovej stránke vašej školy je množstvo fotiek z turistických chodníkov. Kedy sa po nich vyberáte?

Organizujeme školské výlety na horské chaty – Zamkovského, Chatu pri Zelenom plese, Žiarsku chatu, kde žiakov učíme správaniu sa a pohybu vo vysokohorskom prostredí. Dlhoročnú  spoluprácu máme so Štátnymi lesmi TANAPu. Nielenže sa každý rok zúčastňujeme na čistení našich hôr počas akcie Čisté hory, ale celoročne nás navštevuje aj lesný pedagóg, s ktorým žiaci chodia ku krmelcom a učia sa starostlivosti o lesnú zver. Navštívili tiež lesnú škôlku, sadia stromčeky, učia sa o tatranských endemitoch a o ich ochrane. Pre priblíženie a spoznávanie tatranskej flóry sme si pri škole vybudovali malú botanickú záhradu, v ktorej pestujeme výlučne tatranské rastliny.

Aké ďalšie metódy pri výučbe o prírode a horách používate?  

Spolupracujeme napríklad s občianskym združením Tatranskí Kyslíkovci. Sú to ručne vyrábané handrové bábiky, ktoré sú patrónmi Tatier. O tatranský vzduch sa napríklad stará Kyslík, o vodu Kyselka. Tieto postavičky nás sprevádzajú pri našich výletoch a žiaci o nich píšu príbehy a básne, ktoré plánujeme knižne vydať. Prácu na knihe sme si už v minulosti vyskúšali. V spolupráci s Veterán klubom Poprad žiaci písali príbehy a kreslili výkresy a z tejto spolupráce vzišla krásna knižka Tatranské rozprávočky, ktorá sa distribuovala do detských nemocníc po celom Slovensku.

Ako vašu školu ovplyvňujú Tatry?

Naša škola sa nachádza v mestskej časti mesta Vysoké Tatry vo Vyšných Hágoch. Výhľad máme na Končistú a Gerlach. Priamo okolo školy je lúka a v bezprostrednej blízkosti les. Žiaci sa teda učia celý rok v „škole v prírode“. Samotná budova tiež stojí za zmienku, pretože vyzerá skôr ako väčší rodinný dom s dvoma triedami, jednou odbornou učebňou, jedálňou a telocvičňou.

Často sa so žiakmi rozprávame o bydlisku, o umiestnení budovy školy. Každý z nich povie, že by ju nevymenil za inú, napríklad za mestskú školu. Nie všetky naše deti však pochádzajú z Tatier. Máme aj žiakov, ktorí sa spolu s rodičmi presťahovali do Tatier pre zdravotné problémy a život vo vysokohorskom prostredí im prospieva.

ZŠ Vyšné Hágy v skratke:

najvyššie položená škola na Slovensku

ide o tzv. málotriednu školu rodinného typu

má 24 žiakov, 3 interné pedagogické a 2 nepedagogické zamestnankyne a 3 externých učiteľov

Kto sú vaši žiaci?

Sú to deti z horských a podhorských obcí, z mesta Vysoké Tatry i z obcí Štôla a Mengusovce, ktoré patria do nášho školského obvodu. U nás sa vzdelávajú aj deti rodičov, ktorí pracujú v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Žiaci sú teda deťmi zdravotníkov, ľudí z cestovného ruchu, aktívnych športovcov a to všetko výrazne a pozitívne ovplyvňuje rôznorodé zloženie tried.

Máte informácie o tom, kam deti z vašej školy pokračujú? Ovplyvňuje ich nejako to, že prvý stupeň trávia v tatranskom prostredí?

Vieme o každom žiakovi, ktorý prestupuje na druhý stupeň. Presne vieme, kde pokračujú, pretože si o nich medzi školami musíme podávať informácie. Väčšinou žiaci pokračujú v tatranských školách. A zväčša sa im darí. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý monitoruje piatakov, nás pravidelne informuje, že naši žiaci dosahujú výsledky v rozmedzí od 75 – 95 %. Mali sme už aj takých absolventov, ktorí dosiahli 100 %. Vplyv našej školy navyše vidím v tom, že takmer všetci žiaci pokračujú v športe, v turistike a často sa k nám vracajú a s radosťou spomínajú na časy strávené v našej škole.