Bohuš Hlavatý z TMR: Chceme podnietiť širšiu diskusiu o rozvoji Tatier

Naša spoločnosť podniká v Tatrách už niekoľko rokov a máme záujem pôsobiť tu dlhodobo, takže prirodzene potrebujeme poznať názor čo najširšej verejnosti, akým smerom by sa mali Tatry rozvíjať,“ vysvetľuje iniciatívu „Aké Tatry chceme generálny riaditeľ TMR Bohuš Hlavatý.

V diskusiách, ktoré vedieme pri každom našom projekte s rôznymi inštitúciami, občanmi či podnikateľmi, sa oveľa častejšie stretávame s názormi, čo všetko v Tatrách nechceme, a iba veľmi málo zaznieva pozitívna vízia toho, čo chceme, aby sa v Tatrách rozvíjalo. Aj pomocou tejto iniciatívy chceme nájsť prienik medzi tým, kde vidíme príležitosti my, ako podnikatelia, a čo chce v Tatrách vidieť verejnosť – a tým myslíme nielen miestnych ľudí, ale aj návštevníkov, a všetkých, ktorí majú Tatry radi a navštevujú ich.“

Viac o projekte „Aké Tatry chceme aj o tom, čím sú preňho Tatry jedinečné, hovorí Bohuš Hlavatý v nasledujúcom videu: