Wild Park

Divočina v Lomnici: O zvieratách sa dozviete, čo ste netušili

V Tatrách môžete vidieť tigra aj opicu. Príležitosť na to je vo vzdelávacom centre Wild Park vo Veľkej Lomnici pod Tatrami. Nájdete ho v novej rezidenčnej štvrti na okraji obce. Pre potreby zvierat a návštevníkov bol upravený veľký rodinný dom, ktorý obývajú najmä exotické živočíchy, vrátane hadov, opíc, obojživelníkov, jašterov a veľkých šeliem.

Centrum sa  venuje aj našim domácim druhom – zaradilo vzdelávacie programy o rysoch, našich slovenských hadoch a najnovšie pracujú na programe o vlkoch.

Povedia vám o prednáškach

Návšteva vo Wild Parku je iná, ako je zvyčajné v zoologickej záhrade. Hneď pri vstupe vás oslovia členovia tímu Wild Park, od ktorých sa dozviete, kedy sa začína najbližšia prednáška a čo sa na nej môžete dozvedieť, prípadne ktorého zvieraťa sa budete môcť v rámci vzdelávacieho programu aj dotknúť.

„Myšlienka Wild Parku, ako rekreačno-vzdelávacieho centra, vznikla spojením môjho chovu ohrozených druhov živočíchov a pocitu potreby šírenia myšlienky efektívnej ochrany prírody. To znamená zameranie sa na hlavné problémy ekosystému ako celku,“ hovorí zakladateľ parku a občianskeho združenia Wild Park Jozef Hancin Hentz.

Bez vzdelávania to nemá zmysel

Centrum si zakladá na vzdelávaní. „Keby sme nevzdelávali, tak by Wild Park nemal zmysel,“ hovorí Hancin Hentz. Vzdelávacie programy odborne zastrešujú skúsení herpetológovia, zoológovia a dlhoroční chovatelia rôznych druhov zvierat. Navyše tu dbajú na to, aby sa ľudia aktívne do náučných programov zapájali a vzdelávanie malo zábavnú, zážitkovú formu.

Ako dlhoročný chovateľ Jozef Hancin Hentz navštívil množstvo zoologických záhrad. „Veľké, malé, krásne, škaredé, chudobné či bohaté. Ľudia sa v nich len prechádzali, obdivujúc krásu zvierat, bez toho, aby si na informačných tabuliach naštudovali problematiku ich, neraz človekom komplikovaného, života v prírode,“ vysvetľuje Hancin Hentz.

Poslanie moderných zoologických záhrad sa podľa neho už dnes posunulo inam, už nejde len o ponuku exponátov a tabuliek so základnými encyklopedickými informáciami. Schopnosť prijať ročne obrovské množstvo návštevníkov im umožňuje kumulovať peniaze na mnoho záchranných projektov. „Napríklad newyorská ZOO ročne preinvestuje viac ako 500 miliónov dolárov do projektov zameraných na ochranu dažďových pralesov, jazier a lesov,“ vypočítava zakladateľ centra.

„Wild Park nie je len miestom, je to vlastne myšlienka, ktorú si od nás naši návštevníci odnášajú. Dôležité pre nás je, že dokážeme pritiahnuť veľké množstvo ľudí, ktorí majú o prírodu a jej ochranu len hraničný záujem, ktorý sa nám darí podstatne prehĺbiť,“ hovorí Hancin Hentz.

Nápady sú dôležité

Tatry podľa Hancina Hentza nielenže poskytujú príležitosť pre ďalšie a ďalšie originálne nápady, k akým lomnický Wild Park rozhodne patrí. Je priam nutnosťou, aby sa objavovali a rozvíjali. Nezáleží na tom, či sú podnikateľsky orientované alebo v rámci tretieho sektora.

V dnešnej dobe je náročné uspokojiť turistov len haluškami a turistickým chodníkom. „Keď chceme rozvíjať turizmus v Tatrách, tak rozšírenie služieb, poprípade aj tretieho sektora sa stáva strategickým. Myslím si, že väčšina ubytovacích zariadení si to uvedomuje. Vidím to aj na ochote spolupráce s nami,“ zdôrazňuje Hancin Hentz.

Kam idú peniaze

Návštevníci Wild Parku formou vstupného platia príspevky do neziskovej organizácie Wild Park, ktorej hlavným cieľom je spomínané vzdelávanie. Osobný prístup podporený priamym kontaktom s predstaviteľom určitého druhu pomáha nenásilnou formou ľuďom premôcť strach z nepoznaného a pochopiť potreby zvierat. A to nie len tých vo voľnej prírode, ale aj tých v zajatí.

„Denne bojujeme v parku so strachom návštevníkov z rôznych druhov zvierat, ktorý je reálnym ohrozením týchto druhov, pretože sa v reálnom živote pretaví do agresie voči nim. Na druhej strane, bojujeme s prílišnou ambíciou ovládať dotykom zvieratá, ako sú tigre alebo levy. Návštevníci zariadení po celom svete, v ktorých sa dostávajú do kontaktu so šelmami, často nevedia, čo tým podporujú. Aj keď im napadne sa opýtať, čo majiteľ urobí s odrasteným levom, dostanú často odpoveď, ktorej hĺbku nie sú v stave pochopiť,“ vysvetľuje Hancin Hentz.

Centrum však má aj ambície mimo vzdelávacích projektov. Vlani vďaka skúsenostiam a z peňazí získaných od návštevníkov dopomohli k prežitiu mnohých odvrhnutých mláďat ohrozených druhov mačkovitých šeliem. Dokonca ich bolo v istý čas naraz 14.

Práca s mladými šelmami je náročná nielen finančne, ale aj psychicky. Zdravotný stav väčšiny z nich si vyžadoval 24-hodinovú starostlivosť, ktorú zabezpečovalo pod vedením veterinárneho lekára aj osem ľudí naraz. Všetky takéto šelmy, ktoré vo Wild Parku aj vďaka návštevníkom zachránili, sú dôležitou súčasťou genofondu ohrozených druhov.

FAKTY:

  • Wild Park je registrovaná značka s ochrannou známkou, ktorá spája pod jednou strechou naraz niekoľko subjektov (napríklad spomínanú neziskovú organizáciu).
  • Napriek expozícii zvierat a možnosti kontaktu s nimi nie je Wild Park ani ZOO a už vôbec nie kontaktná ZOO. Okrem poslania delí túto neziskovú organizáciu od zoologických záhrad aj legislatíva, ktorá zákonom stanovuje podmienky používania názvu ZOO, zoopark a podobne v názve zariadení, kde sa zvieratá vyskytujú. Na Slovensku v súčasnosti zoologické záhrady patria pod správu miest a krajov. Wild Park spĺňa všetky zákonné povinnosti a má aj potrebné povolenia, či už na chov nebezpečných druhov živočíchov alebo vystavovanie zvierat.
  • Wild Park vznikol v nehnuteľnosti zakladateľa, pôvodne určenej na súkromné rekreačné účely spojené s chovom ohrozených druhov živočíchov. Potrebám centra vyhovoval svojou rozlohou i polohou blízko Tatier.