Grant TMR Pre lepší život v meste Vysoké Tatry bude pomáhať aj v roku 2020

Posledné tri projekty grantového programu s názvom Pre lepší život v meste Vysoké Tatry, ktorý vyhlásila spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), sú zrealizované. Tentokrát potešili hlavne malých škôlkarov. Tatranci majú možnosť prihlásiť projekty do druhého ročníka grantového programu ešte do konca decembra.

V premiérovom ročníku grant podporil aj vzdelávacie a športovo-pohybové projekty z materských škôl

Deti z troch materských škôl (MŠ) vo Vysokých Tatrách spolu so svojimi učiteľkami a riaditeľkami presne týždeň pred najkrajším sviatkom v roku (16.12.2019) predstavili projekty, ktoré sa im podarilo zrealizovať vďaka grantovému programu spoločnosti TMR – Pre lepší život v meste Vysoké Tatry. Deti z Nového Smokovca sa už tešia náučnému chodníku, vďaka ktorému budú ako správni Tatranci doslova poznať každý jeden strom, ktorý im za oknami rastie. „Takéto projekty pomáhajú deťom rásť. Vďaka nim spoznávajú prírodu a vedie ich to k tomu, aby si prírodu vážili. Je to jedna z ciest ako vzdelávať mladšiu generáciu,“ povedal Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry.

Malí žiaci z MŠ v Tatranskej Lomnici si vďaka grantovému programu svoje brušká naplnia zeleninou, či bylinkami, ktoré si samé zasadia vďaka novým vyvýšeným záhonom. „Vypestujú si tu všetko to, čo zatiaľ poznajú možno len zo supermarketov. Naučia sa o to starať, aby pochopili, čo všetko treba spraviť, kým sa tieto lahôdky dostanú na ich tanier. Sme vďační grantovému programu za podporu. Školy vo Vysokých Tatrách takúto pomoc potrebujú,“ povedala riaditeľka MŠ v Tatranskej Lomnici Alena Jankulíková.

V MŠ v Tatranskej Kotline si deti precvičia a vycibria svoju motoriku vďaka novým preliezkam, kladinám, lanovej hôrke, či závesným hojdačkám. „Realizácia projektu priniesla našim deťom radosť z pohybu, z objavovania niečoho nového a hlavne rozvoj osobností detí v pohybovej oblasti. Prispieva to aj k ich zdravému vývinu,“ povedala Martina Nováková, poverená riadením MŠ T. Kotlina.

Dokončené projekty MŠ z Vysokých Tatier tak dali bodku za realizáciou projektov z prvého ročníka grantového programu. „Prehĺbenie spolupráce s najväčším investorom vo Vysokých Tatrách hodnotíme veľmi pozitívne. Verím, že táto spolupráca bude dlhé roky pokračovať,“ zareagoval primátor Vysokých Tatier. Ako povedal riaditeľ horských stredísk vo Vysokých Tatrách Dušan Slavkovský, záujem o projekt, ktorý TMR priniesla s cieľom podporiť samotných obyvateľov Tatier príjemne prekvapil. „Zároveň potvrdil správnosť nášho rozhodnutia. Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým subjektom, ktoré sa do programu zapojili a svojim úsilím a kreativitou prispeli k tomu, aby boli Tatry ešte lepším miestom pre život,“ povedal.

Grantový program aj v roku 2020

Druhý ročník grantového programu bol vyhlásený počas Dňa otvorených lanoviek koncom októbra. Tatranci môžu svoje projekty prihlasovať ešte do 31.12.2019. Celková suma určená na podporu je 20-tisíc eur. „O podporu z programu sa môžu uchádzať iba právnické osoby s pôsobnosťou na území Mesta Vysoké Tatry a subjekty, ktorých aktivity sa realizujú na území mesta,“ uzavrel Slavkovský. Žiadosť o grant môžu podať vyplnením formulára na webovej stránke www.aketatrychceme.sk/grantovy-program-tmr/. Jeden projekt môže byť podporený najviac sumou 3-tisíc eur. O pridelení grantu rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov TMR, mesta Vysoké Tatry a oslovených nezávislých autorít z mesta.

O grantovom programe Pre lepší život v meste Vysoké Tatry

Hlavným cieľom grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry je nielen podpora verejnoprospešných aktivít obyvateľov Vysokých Tatier, ale aj motivácia ľudí a organizácií k identifikácii možností pomoci v prospech miestnej komunity. V prvom ročníku grantovej schémy Pre lepší život v meste Vysoké Tatry sa o podporu v stanovenom termíne uchádzalo 23 projektov, z ktorých grantová komisia vybrala deväť. Podporené projekty sumou vo výške 19 930 eur boli z oblastí športu, kultúry i podpory mládeže.