Hotelier z Tatranských Zrubov: Kúpeľníctvo v Tatrách treba oživiť

Aj keď dnes si pod pojmom kúpele predstavíme skôr wellness procedúry, Slovensko bolo v minulosti známe aj inými, klimatickými kúpeľmi. Tie sú založené na klimatoterapii – fyzikálnej liečbe, ktorá využíva liečivé faktory klímy. Práve vďaka jedinečnej klíme a nadmorskej výške boli kedysi aj Vysoké Tatry významným kúpeľným mestom. Podľa riaditeľa hotela Granit v Tatranských Zruboch Tomáša Kozáčika, práve oživenie kúpeľníctva by mohlo byť pre Tatry tým správnym rozvojovým impulzom.

Alergikom a ľuďom s dýchacími problémami sa často odporúča aspoň občasný pobyt v horách. V čom spočíva pozitívny účinok horskej / tatranskej klímy na ľudský organizmus?

Klimatoterapia je účinná najmä vtedy, ak sa prostredie kúpeľov líši od podnebia, v akom sa človek bežne pohybuje. Samotná vyššia poloha, kde je znížená tenzia kyslíka, alebo ľudovo povedané redší vzduch, a naopak, zosilnená intenzita slnečného žiarenia, má na organizmus tonizujúci účinok. Medzi dňom a nocou je značný teplotný rozdiel, čo pôsobí stimulujúco na organizmus a jeho termoregulačný systém. To spolu s faktom, že je tu čisté, prakticky bezalergénové ovzdušie, vytvára mimoriadne priaznivé podmienky pre alergikov a ľudí s chorobami dýchacích ciest, ale aj pre zdravých ľudí.

Kedysi navštevovalo kúpeľné domy v Tatrách celé Československo, najmä deti chodili na niekoľkotýždňové pobyty.

Vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom plese, fungoval kedysi veľký liečebný komplex Helios, kde sa skutočne ročne vystriedali na liečebných pobytoch stovky detí. Bola však trochu iná doba – ich liečenie neplatili rodičia ani rôzne nadácie či neziskové organizácie. Staral sa o to štát a obdobných zariadení bolo po celom Slovensku niekoľko.

Aká je situácia dnes?

Aj dnes patrí pobyt v klimatických kúpeľoch k odporúčanej terapii pre ľudí s respiračnými ochoreniami a dokonca ho preplácajú aj poisťovne. Ale tie majú limitované zdroje a systém prideľovania pobytových poukazov je neprehľadný. Zároveň, dnes si už máloktorý rodič môže dovoliť odísť z práce na niekoľko týždňov. Preto ak chceme do Vysokých Tatier opäť vrátiť aj viac detí, ktoré liečenie potrebujú, musí do tohto procesu výraznejšie vstúpiť štát. A to nielen prostredníctvom zdravotných poisťovní, ale napríklad aj vo forme dotácií či daňových úľav pre pracujúcich rodičov.

Kúpeľníctvo bolo ešte v nedávnej minulosti významnou súčasťou cestovného ruchu Tatier, po roku 1989 však veľa takýchto zariadení zaniklo. Ako dosiahnuť, aby sa táto tradícia oživila?

Prírodné liečebné a klimatické kúpele zohrávajú významnú úlohu v prevencii a tiež liečbe civilizačných ochorení. A Vysoké Tatry sú k tomu priam predurčené. Teda potreba určite existuje. Zelenú podpore rozvoja kúpeľníctva dala vláda v rámci programového vyhlásenia, teraz treba využiť najmä efektívne systémové nástroje rozvoja cestovného ruchu: podporovať rodinnú rekreáciu a sociálny cestovný ruch, zamerať sa na študentov, seniorov a sociálne slabšie príjmové skupiny. To všetko sa dá urobiť daňovými úľavami, príspevkami alebo len dodržiavaním nariadení pre rehabilitáciu pracovníkov, ktorí pracujú na vysoko rizikových pracoviskách.

Vaši hostia trávia v Tatrách zvyčajne dlhšiu dobu. Ako sa pozerajú na ponuku služieb či možnosti vyžitia počas svojho pobytu?

Aj keď k nám prichádzajú ľudia prevažne za liečbou a oddychom, aj pre nich je potrebné pripraviť program a ponúknuť služby na adekvátnej úrovni. Okrem krásneho prostredia očakávajú dobré jedlo, rekreáciu aj zábavu. A to nielen zahraniční turisti, aj Slováci už za vynaložené peniaze očakávajú adekvátne služby.

Ako sa to podľa vás darí?

Rezervy sú všade a vždy. Vysoké Tatry zažívajú najmä v letnom období nebývalý nárast turistov a hostí a tí prichádzajú hlavne za zážitkami. Preto sa nemôže napríklad stať, že ľudia márne čakajú na sánky na unikátnu sánkovačku z Hrebienka do Starého Smokovca. Ale to je iba maličkosť z množstva vecí, ktoré je potrebné vo vzťahu k zákazníkovi zlepšiť. Naše kúpele sa napríklad nachádzajú asi 15 minút peši od Smokovca, teda akákoľvek nová služba či atrakcia v tomto stredisku je pre našich hostí prínosom.

Na jednej strane je potrebná väčšia podpora zo strany štátu, ale čo môžu zmeniť samotní hotelieri či podnikatelia?

Určite by mala existovať väčšia spolupráca medzi poskytovateľmi kúpeľných služieb ale aj ubytovateľmi v Tatrách všeobecne, a to najmä pri hľadaní možností, ako oživiť a zatraktívniť celé stredisko. Pretože je v záujme nás všetkých, aby v Tatrách dobre fungovali služby, aby mali návštevníci čo robiť a radi sa sem vracali. Existuje veľa oblastí aj rozvojových projektov, na ktorých by sa mohli podieľať aj viaceré subjekty, a výsledkom by bola lepšia ponuka a kvalitnejšie služby pre všetkých našich hostí.

 

ZAUJÍMAVÉ FAKTY

  • Klimatické kúpele Tatranské Zruby sa nachádzajú na úpätí Gerlachovského štítu v nadmorskej výške 1 000 m n.. Majú prvotriedne parametre vysokohorskej liečby, pričom okrem prirodzených faktorov patria k terapii aj pohybové a športové činnosti, pravidelná životospráva a život bez stresu pod dohľadom skúsených lekárskych a rehabilitačných pracovníkov.
  • Za zakladateľa klimatoterapie vo Vysokých Tatrách sa považuje Mikuláš Szontág st., a to najmä vďaka tomu, že v roku 1875 stál za založením osady Nový Smokovec. Klimatické kúpele vznikli práve preto, že tu boli veľmi priaznivé podmienky na liečenie nešpecifických chorôb dýchacích ciest ako napr. astmy. Po 2. svetovej vojne v roku 1947 vzniklo mesto Vysoké Tatry, ktorého poslaním bolo rozvíjať turistiku, rekreáciu a šport, na druhom mieste liečbu a ako tretiu ochranu prírody a výskum. Práve toto obdobie možno označiť za začiatok rozvoja kúpeľníctva v Tatrách.