Vail

Inšpirácie zo sveta: Americký Vail chce do roku 2030 dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu

Firma Vail Resorts, ktorá prevádzkuje americké lyžiarske stredisko Vail v Rocky Mountains a ďalšiu desiatku rezortov v Severnej Amerike a Austrálii, si dala skutočne ambiciózny cieľ. Do roku 2030 chce znížiť dopad na životné prostredie na nulu. Znamená to dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu v doprave, produkcii odpadu a celkovom dopade na okolitú prírodu.

Zasnežovanie, ktoré šetrí milión kilowatthodín ročne

Vail Resorts spravuje celosvetovo známe strediská ako americký Vail a Beaver Creek, ale aj exotický Mt. Brighton v Michigane s umelo navŕšeným svahom na lyžovanie či najväčší austrálsky rezort Perisher. V posledných rokoch spoločnosť investovala do množstva ekologických inovácií, ktoré zredukovali spotrebu energií. Len do vylepšenia strediska Vail išlo v posledných piatich rokoch až 5 miliónov dolárov. Najväčšou zmenou je nový, centrálny kompresor zasnežovacieho systému, ktorý nahradil sedmičku pôvodných zariadení a každý rok ušetrí neuveriteľných 1,2 milióna kilowatthodín. To zodpovedá spotrebe 600 rodinných domov za celý rok.

Veľkou zmenou prešla aj úprava svahov. Ratraky sú vybavené senzormi na meranie hĺbky snehu, aby sa nevyrábalo zbytočne veľa umelého snehu. Zároveň majú GPS vysielač, vďaka ktorému operátori dohliadajú na najefektívnejší spôsob úpravy svahov. Výsledkom je väčšia upravená plocha na liter spotrebovanej nafty. Samozrejmosťou v strediskách sú zberné parkoviská a autobusy, ktoré vozia  návštevníkov k nástupným staniciam lanoviek a začiatkom turistických  trás.

Ochrana prostredia, ktorá živí prevádzkovateľov stredísk

Vail Resorts chce doterajšie opatrenia ešte znásobiť, a dosiahnuť tak v roku 2030 nulovú uhlíkovú stopu.

„Prirodzené prostredie našich stredísk je náš najväčší poklad, máme povinnosť chrániť ho. Preto sme sa rozhodli, že sa zaviažeme k jeho ochrane a tiež k ochrane miestnych komunít a prírodných zdrojov. Som presvedčený, že našou stratégiou robíme správnu vec pre prírodu aj naše podnikanie,“ povedal Rob Katz, prezident spoločnosti Vail Resorts.

Vail a ďalšie strediská sa chcú pustiť do zásadných zmien v troch kľúčových oblastiach:

Zníženie emisií na nulu

  • Zníženie spotreby elektriny a zemného plynu – k doterajšiemu poklesu o 19 % (v porovnaní s rokom 2008) pribudne ďalšia redukcia o 15 % vďaka zlepšeniu postupov a 25-miliónovej investícii do energetických úspor (zasnežovacie zariadenia s nízkou spotrebou, zelené budovy…)
  • Nákup energií výlučne z obnoviteľných zdrojov
  • Výsadba stromov, ktorou stredisko vyváži spotrebovanú fosílnu energiu (benzín, nafta)
  • Motivovanie návštevníkov a partnerov, aby sami prispievali k nižšej spotrebe energií v strediskách

Vail Resorts chce opatreniami znížiť emisie o polovicu do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2016).  

Redukcia odpadu na nulu

  • Dôkladnejšie recyklovanie a kompostovanie
  • Výmena obalov, používaných v stredisku, za plne recyklovateľné
  • Vzdelávanie návštevníkov, aby svojím prístupom podporovali recykláciu všetkého odpadu.

Vail Resorts chce v roku 2030 likvidovať všetok odpad výlučne ekologickou cestou. Dnes sa jej to darí na 40 percent.

Zníženie dopadu na prostredie na nulu

  • Výsadba a obnova lesa na takej ploche, akú zaberajú budovy a ďalšie projekty v strediskách (cieľom je súčasne zlepšiť diverzitu lesa cielenou výsadbou odolných odrôd stromov)
  • Podpora projektov, zameraných na zdravú faunu a flóru v horách (v roku 2016 investovala spoločnosť viac ako milión dolárov do 50 projektov a v podpore chce pokračovať)

Viac informácií o tomto ekologickom záväzku nájdete na www.epicpromise.com/zerofootprint.