Chamonix

Inšpirácie zo sveta: Chamonix motivuje návštevníkov, aby prestúpili z auta na vlaky a lanovky

Stredisko Chamonix-Mont-Blanc patrí bezpochyby medzi svetové mekky zimných športov. Dlhý tok rieky Arve a najmä alpský masív s najvyšším štítom Európy lákajú ročne približne 2,7 milióna návštevníkov na množstvo zimných aj letných športov a zážitkových atrakcií. A aj keď by radnica v Chamonix vďaka skvelej návštevnosti nemusela pohnúť ani prstom, predsa sa pustila do opatrení, ktoré majú pomôcť ekológii.

Klimatické zmeny pociťuje región Chamonix už desiatky rokov najmä vo vysokohorskom teréne. Asi najviditeľnejším príkladom je obrovský ľadovec Mere de Glace, ktorého hrúbka sa každý rok zmenšuje o 4 metre a za posledných 30 rokov z jeho dĺžky ubudol vyše kilometer. A kým do jaskyne, vysekanej v ľadovci, zostupovali návštevníci v roku 1988 po troch schodoch, dnes ich musia prekonať presne 367.

Preto sa Chamonix rozhodlo zaviesť sériu opatrení, ktoré posúvajú turistiku ekologickejším smerom a pomáhajú chrániť klímu. V roku 2012 prijalo takzvaný Akčný plán pre klímu a energie (Climate & Energy Action Plan) s ambicióznym cieľom: znížiť produkciu skleníkových plynov o 22 percent do roku 2020. A to zmenami v troch zásadných oblastiach: doprava, bývanie a odpadové hospodárstvo.

Ekozmeny za účasti stoviek  miestnych obyvateľov

Akákoľvek zásadná zmena „pravidiel fungovania“ v horskej oblasti nemá nádej na úspech, ak do jej prijatia nezapojíte obyvateľov. Presne v tomto duchu pristúpilo Chamonix k diskusii a následnému prijatiu zásadných zmien v prospech  životného prostredia. V priebehu roka 2011 radnica zorganizovala v celom údolí Chamonix-Mont-Blanc, ktoré zahŕňa viacero menších a väčších obcí, sériu 15 stretnutí, na ktorých sa preberali pripravované opatrenia. Do celého procesu sa zapojili nielen obyvatelia, ale aj miestni podnikatelia a prevádzkovatelia hotelov, penziónov či prepravných spoločností, spolu 600 účastníkov. Navyše, radnica celý proces komunikovala na webe a riešila viac ako 2 300 príspevkov do diskusie. Výsledkom verejnej participácie bolo vyše 300 návrhov verejnosti, ktoré prebehli diskusiou.

Zmeny v doprave: viac vlakov a elektrické autobusy

Chamonix, podobne ako ďalšie vysokohorské strediská, najviac trápi doprava. V tomto francúzskom údolí vytvoria takmer polovicu (46 %) skleníkových plynov súkromné autá návštevníkov a obyvateľov.  Akčný plán definuje pri doprave sedem opatrení, ktoré sú naviazané na cieľ zvýšiť využívanie ekologickej verejnej dopravy. V prvom kroku radnica pristúpila k zatraktívneniu železnice St. Gervais – Valorcine – Mt. Blanc úpravou harmonogramov, pridaním spojov a doplnením vozňov pre prepravu bicyklov a tovaru. Na ňu nadväzuje rozšírenie a výstavba parkovísk v blízkosti nástupíšť a motivácia návštevníkov, aby prestúpili z auta na železnicu a lanovky, a pohybovali sa po celom údolí ekologicky. Súčasťou je aj zmena podmienok využívania skipasov a lanovkových multipasov, ktorá motivuje k odstaveniu auta na prvom parkovisku.

Dôležitým bodom je aj obnova autoparku (minulý rok pribudlo šesť nových hybridných autobusov a slávne minibusy „Mulets“ sú už dnes všetky elektrické).  Chamonix v doprave vidí už prvé prínosy: aj vďaka dvojici vlakov za hodinu stúpol počet cestujúcich vlakom o tretinu, v blízkom čase by mal na koľajniciach pribudnúť každú hodinu ešte ďalší vlak.

Máte množstvo starých objektov? Treba im obnoviť vykurovanie a zatepliť ich

Chamonix je starý rezort (viac ako polovica domov vznikla pred rokom 1975), kde až 91 % skleníkových emisií v oblasti bývania ide na vrub vykurovania. Radnica sa v snahe znížiť spotrebu energií na vykurovanie o 40 percent zaviazala pomáhať majiteľom domov pri získaní investícií  na rekonštrukciu z existujúcich grantových schém. V tomto smere ide Chamonix príkladom tým, že sa pustilo do zatepľovania a rekonštrukcie vykurovania vo všetkých mestských objektoch.  Ďalším riešením je centrálna dodávka vykurovacej a teplej úžitkovej vody. Napríklad v obci Vallorcine funguje centrálna kotolňa na drevnú štiepku, ktorá zásobuje 80 apartmánov.

Množstvo odpadu znižujú triedenie a komunitné kompostéry

Aj keď produkovaný odpad prispieva iba šiestimi percentami k produkcii skleníkových plynov v údolí, skrýva v sebe obrovský potenciál úspor. Redukcia množstva vyprodukovaného odpadu totiž automaticky znižuje aj počet kilometrov, ktoré musia absolvovať smetiarske autá, nehovoriac o nákladoch na jeho likvidáciu. Preto sa Chamonix rozhodlo podporiť zníženie produkcie odpadu budovaním spoločných kompostérov pre ubytovacie zariadenia a mestské objekty. Zároveň radnica podporila miestne spoločnosti, ktoré ponúkajú lisovanie bioodpadu (a tým znižujú nároky na veľkosť kompostérov). Súčasťou je aj podpora spotreby lokálnych produktov, ktoré netreba náročne baliť a prevážať na dlhé vzdialenosti.

Zdroj informácií a fotografií: www.chamonix.net