TMR: Aktívne sme vstúpili do systému duálneho vzdelávania

Aj keď cestovný ruch ponúka pestrú a širokú paletu pracovných pozícií, spoločným nevyhnutným predpokladom pre prácu v tomto odvetví je pozitívny prístup k ľuďom a celkovo k práci v službách. Oveľa viac ako inde sú vám totiž zákazníci ochotní prepáčiť chyby a nedostatky, ak sa stretnú so srdečným správaním a ochotou. 

„O Tatrách sa vždy hovorilo, že tu nájdete prívetivý personál, ktorý to robí so srdcom,“ hovorí riaditeľ Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici Ondrej Pelán. Profesionalita a znalosti v odbore sa podľa neho neustále zvyšujú, čo je sčasti aj vďaka tomu, že do tatranských hotelov prichádzajú pracovať ľudia so skúsenosťou zo zahraničia. Čo sa oproti minulosti zmenilo, je to, že top kvalitu už neočakáva iba klientela v najdrahších hoteloch, ale úplne všetci a vo všetkých oblastiach – od ubytovania a gastra cez dopravu až po športové a kultúrne vyžitie.

Štandardy posúvajú celé odvetvie k vyššej kvalite

„V rámci nášho hotela máme silný tím, niektorí z nás pracovali nejaký čas v zahraničí alebo v medzinárodnej hotelovej sieti, a túto skúsenosť prenášame aj do Tatier,“ pokračuje O. Pelán.  „A zároveň ich učíme štandardom, ktoré skupina TMR vytvorila pre svoje hotely na základe medzinárodných hotelových štandardov, a snažíme sa ich neustále vylepšovať.“

Top kvalitu však neočakáva iba klientela v najdrahších hoteloch, ale úplne všetci a vo všetkých oblastiach.

Zavedenie a dodržiavanie štandardov kvality by O. Pelán odporúčal všetkým, aj menším  ubytovacím zariadeniam. Je to podľa neho cesta nielen k vyššej spokojnosti hostí, ale aj k vyššej efektivite samotnej prevádzky.

Chýbajú kuchári a čašníci, rastie dopyt po profesionálnych animátoroch

„Nájsť profesionálny personál je dnes skutočnou výzvou, a to naprieč celým odvetvím,“ tvrdí HR riaditeľ spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. Marek Schwarz.

Podľa neho, Slováci boli vždy kvalifikovaní odborníci vo svojich profesiách, čo bolo odrazom kvalitne nastaveného odborného učňovského vzdelávania. To sa však postupne  vytrácalo a nahrádzalo študijnými odbormi v profesiách, ktoré sa ťažko uplatňujú na trhu práce. Dôsledkom smerovania školstva za posledné dve dekády nastala obrovská medzera medzi ponukou a dopytom po  odborných profesiách.

Z profesií najviac chýbajú kuchári a čašníci, veľkú perspektívu vidí v doteraz nedocenenej profesii animátora voľného času. „Je to extrémne perspektívny odbor, dobrí animátori nájdu uplatnenie počas celého roka – v hoteloch, akvaparkoch či lyžiarskych školách,“ vysvetľuje M. Schwarz.

Nájsť profesionálny personál je dnes skutočnou výzvou, a to naprieč celým odvetvím.

Napríklad lyžiarske školy ponúkali kedysi najmä individuálne lekcie, dnes už prevládajú skupinové, a ľudia sa chcú okrem učenia aj zabaviť. Animátori musia byť preto veľmi pohotoví a kreatívni, musia vedieť pracovať so skupinou ľudí alebo s deťmi, často aj v cudzom jazyku, ovládať prácu s mikrofónom.

Duálne vzdelávanie ako cesta k vyššej motivácii

Podľa M. Schwarza, oveľa ťažšie ako v minulosti dnes nájdete ľudí, čo cítia prirodzenú zodpovednosť voči hosťovi alebo zamestnávateľovi. Preto väčšina snaženia zamestnávateľov smeruje najmä k priamej motivácii potenciálnych zamestnancov. „Začíname často už na základných školách, kde deviatakom a ich rodičom predstavujeme výhody práce v cestovnom ruchu a v našich zariadeniach. Propagujeme aj systém duálneho vzdelávania, do ktorého sme sa ako skupina aktívne zapojili minulý rok,“ pokračuje M. Schwarz.

Zo skupiny TMR sa do duálneho vzdelávania zapojilo sedem hotelov, ktoré spolupracujú s hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláš. Od nového školského roku pribudnú ďalšie prevádzky TMR a dve nové školy – SOŠ Horný Smokovec a Hotelová akadémia Kežmarok, čím spoločnosť pokryje systémom duálneho vzdelávania aj región Vysoké Tatry.

V hotelovej akadémii v Mikuláši má dnes TMR 18 žiakov, v septembri 2017, kedy nastúpi druhý ročník, ich bude 40. Po nástupe žiakov zo školy v Kežmarku a Smokovci by ich počet mal dosiahnuť 80.

Školy majú definovaný počet hodín odbornej praxe a v rámci duálneho vzdelávania im TMR garantuje ich praktické odborné vzdelávanie počas celého štúdia, počas ktorého má možnosť vstupovať do úpravy študijného plánu, aby sa študenti vzdelávali v moderných technológiách a postupoch. Do školy chodia iba na teóriu, praktické skúšky prebiehajú v hoteloch TMR. „Študenti vidia, ako pracujeme, sú konfrontovaní so štandardmi kvality už od začiatku a majú prístup k dobrým zariadeniam a najnovším technológiám v odbore. Zo školy tak vyjdú „hotoví ľudia“, pripravení okamžite prejsť do praxe,“ vysvetľuje zmysel tohto projektu M. Schwarz.

Hoci prví absolventi vyjdú zo školy o dva roky, prínosy sa ukazujú už dnes. Študentov z duálneho vzdelávania, aj keď sú ešte prváci, zapájajú napríklad do víkendových nárazových akcií hotelov, čo sa už teraz ukazuje ako obojstranne výhodná spolupráca.

„Našou víziou je, aby sme mali dostatok študentov, o ktorých sa ako firma môžeme starať od začiatku ich vzdelávania na odbornej škole,“ hovorí M. Schwarz. „Pritom vzniká prirodzená lojalita aj správny prístup k práci, a prechod študentov do profesionálneho pracovného pomeru je oveľa plynulejší. Pracujeme s nimi od prvého ročníka, a veríme, že do práce tak prídu odborne pripravení a nájdu kvalitné uplatnenie na pracovnom trhu.“