Lanovka

TMR: Rozvoj cestovného ruchu v Tatrách musí ísť ruka v ruke s riešením dopravy

Podľa nedávno realizovaného prieskumu, jedným z najvypuklejších problémov Tatier je doprava a parkovanie. Intenzita osobnej dopravy a problémy s parkovaním sú výzvou pre všetky strediská cestovného ruchu, keďže sa návštevnosť prirodzene zvyšuje, sezóna sa predlžuje a ako dopravne problematické sa ukazujú stále dlhšie obdobia roka ako v minulosti.

V Tatrách sa najvýraznejšie sa zlá dopravná situácia prejavuje v Tatranskej Lomnici, najmä počas zimnej sezóny. Nedostatok parkovacích miest má za následok spomalenie príjazdu do strediska, vznikajúce kolóny či parkovanie popri cestách alebo dokonca v lese, čo hnevá nielen návštevníkov, ale veľmi negatívne ovplyvňuje aj život miestnych.

Riešenie dopravy významne určuje aj naše rozvojové plány v Tatrách a vo všetkých strediskách sa intenzívne zaoberáme pohybom návštevníkov a parkovaním. Budovanie ďalších parkovísk bez toho, aby sme zvážili aj iné možnosti prepravy medzi strediskami, však nepovažujeme za systémové riešenie,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatry mountain resorts, a.s. Bohuš Hlavatý.

Prístup TMR k plánovaniu rozvoja tatranských stredísk vysvetľuje nasledujúce video:

Prepájanie stredísk je cesta k lepším službám aj k dopravnej obslužnosti

TMR v súčasnosti vníma aj intenzívny záujem verejnosti o obnovenie lyžovania v Smokovcoch. Podľa B. Hlavatého, však o rozvoji Smokovcov však v súčasnosti nemožno rozmýšľať izolovane, keďže malé samostatné lyžiarske stredisko s obmedzenou ponukou zjazdoviek by neprilákalo dostatok návštevníkov a ekonomicky by neprežilo. Aj z tohto dôvodu prišlo TMR s myšlienkou prepojenia Smokovcov a Tatranskej Lomnice lanovkou.

Prepájanie menších stredísk je trendom aj vo svete, keďže okrem lepšej ponuky služieb pre návštevníkov významne ovplyvňuje aj rozptyl a pohyb návštevníkov v strediskách,“ hovorí B. Hlavatý.

Prepájacia lanovka, ktorej trasa je zatiaľ posudzovaná v dvoch variantoch (Hrebienok – medzistanica Štart a Hrebienok – Skalnaté pleso), by umožnila menej presunov návštevníkov medzi strediskami neekologickou automobilovou dopravou. To by znamenalo jednak zníženie ekologickej záťaže, ale tiež menšie nároky na budovanie ďalších parkovísk.

Pohodlný a bezproblémový pohyb návštevníkov medzi strediskami, by zároveň prispel k zvýšeniu atraktivity Smokovcov ako pobytovej destinácie a viedol by aj k prirodzenému rozvoju služieb. Vznikla by tak celoročná atraktívna služba a pohodlná možnosť prepravy pre rôzne skupiny návštevníkov.

Prínosy lanovky v rámci celého dopravného systému medzi tatranským strediskami by mala overiť aj aktuálne zadaná dopravná štúdia, ktorej výsledky by mali byť známe na jeseň 2017.

Ukazuje sa, že komplexný pohľad na dopravnú situáciu v tatranských strediskách je nevyhnutný pre plánovanie ďalšieho rozvoja Tatier. Náš projekt prepájacej lanovky nie je preto len ďalším krokom, ako zvýšiť atraktívnosť stredísk a prilákať viac návštevníkov, ale rozumnou odpoveďou na to, ako rozvíjať Smokovce aj Tatranskú Lomnicu udržateľne a bez ďalšieho zvyšovania dopravného zaťaženia,“ uzatvára B. Hlavatý.

O spoločnosti TMR

TMR pôsobí dnes okrem Slovenska najmä v Poľsku (zábavný park Legendia, lyžiarske stredisko Szczyrk), ale aj v Česku (nepriamo prostredníctvom spoločnosti Melida, ktorá prevádzkuje skiareál Špindlerův Mlýn) a stále hľadá ďalšie investičné príležitosti aj v iných krajinách. Počas svojho desaťročného pôsobenia TMR preinvestovala v cestovnom ruchu viac ako 230 miliónov eur, vďaka čomu sa jej podarilo vybudovať dve špičkové horské strediská v Nízkych a Vysokých Tatrách, ale aj sieť ubytovacích zariadení – hotelov v Tatrách. Popri službách v oblasti lyžovania a prepravnej infraštruktúry, portfólio TMR zahŕňa oblasť zábavného parku a aquaparku, značkové obchody, požičovne a reštauračné služby. Významným príspevkom TMR v rámci tzv. destinačného manažmentu je vytvorenie vernostného destinačného programu GOPASS, ktorý bol ocenený aj medzinárodne a dnes má viac ako 495 000 členov.